Telefonska linija za usklađenost i protiv korupcije

Preduzetnički duh i etika Kontinentala (npr. integritet, poštenje i poštovanje zakona) zabilježeni su u Kodesku ponašanja, Osnovama i smjernicama korporativnog upravljanja. Naša korporativna kultura zasniva se na ovim vrijednostima.Link ka telefonskoj liniji za usklađenost i protiv korupcije (eksterna web stranica)

Matador. Brend kompanije Continental.