Obavještenje o zaštiti podataka

Continental Adria Pnevmatike D.O.O. obrađuje vaše podatke u kontekstu vašeg korištenja web lokacija matador.ba u skladu s primjenjivim pravnim propisima.


1. Opšti

lični podaci koje vi unosite Continental Adria Pnevmatike D.O.O., prikuplja, obrađuje i upotrebljava u svrhe izvršenja ugovora u okviru vaše upotrebe web lokacija matador.ba. U mjeri u kojoj je potrebno za izvršenje ugovora, podaci se mogu prenijeti kompanijama koje su povezane s Continental Adria Pnevmatike D.O.O. u skladu s odjeljcima 15 i sljedećim njemačkog zakona o dioničkom društvu kao što je navedeno u Obavezujućim korporativnim pravilima korporacije Continental.

Ako je dozvoljeno i/ili propisano zakonom, podaci se mogu ocijeniti u svrhe izvještavanja (npr. statistika).
Vaši podaci će se prikupljati, obrađivati i koristiti isključivo u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka (npr. vaš pristanak).
Kod pružanja usluga/postupaka/alata matador.ba (npr. tehnička podrška), vaše podatke prenosimo našem pružaocu usluga,

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany and

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.

pružaoca usluga. Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u naše ime ako je to potrebno za izvršavanje ovog ugovora (na osnovu Ugovora o obradi podataka ili, ako je Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH smješten izvan EU-a, na osnovu standardnih ugovornih klauzula u EU).

U skladu sa zakonskim odredbama, svi vaši podaci se tretiraju kao strogo povjerljivi.


2. Prikupljanje i obrada podataka

Continental Adria Pnevmatike D.O.O. samo pohranjuje lične podatke koji se odnose na korisnike svojih web lokacija matador.ba ako su za to pružili pristanak. Jedini podaci koji se pohranjuju se odnose na datum i vrijeme posjeta, posjećene stranice, korištenje kursora na web lokaciji, korištene funkcije stranice te web lokaciju s koje je korisnik pristupio web lokacijama korporacije Continental. IP adresa se prenosi anonimno i koristi samo za dodjelu geografske lokacije na nivou grada. Continental Adria Pnevmatike D.O.O. koristi ove informacije za mjerenje aktivnosti na web lokaciji, za izradu statistike i poboljšanje usluga i pruženih informacija putem web lokacija.

Lični podaci korisnika se koriste isključivo za obradu upita u sklopu datog pristanka ili u skladu s primjenjivim propisima zaštite podataka. Na osnovu zakonskih obaveza, korporacija Continental je provela globalna, jedinstvena i interna Pravila zaštite podataka (Obavezujuća korporativna pravila) koja uređuju zaštitu vaših ličnih podataka.

Continental Adria Pnevmatike D.O.O. pohranjuje unesene podatke u web lokacije podatke radi obrade kao što su ime i prezime, kompanija, adresa e-pošte, adresa i telefon samo u svrhu lične komunikacije s vama. Podaci se pohranjuju i/ili koriste isključivo u svrhu obrade vaših upita/problema/učestvovanja u nagradnim igrama. Nakon završetka obrade vašeg upita/problema, vaši podaci se brišu, pod uslovom da brisanje nije u sukobu sa zakonskim dužnostima zadržavanja evidencije.


3. Prava subjekata podataka


3.1 Imajte na umu da, kao subjekt podataka, prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka EU-a (EU GDPR), imate sljedeća prava u vezi obrade vaših ličnih podataka:

Prava na informacije prema članku 13. i 14. iz EU GDPR

Pravo na pristup prema članku 15. iz EU GDPR
Pravo na ispravljanje prema članku 16. iz EU GDPR
Pravo na brisanje prema članku 17. iz EU GDPR
Pravo na ograničenje obrade prema članku 18. iz EU GDPR
Pravo na prenosivost podataka prema članku 20. iz EU GDPR

Ako imate pitanja u vezi ovoga, kontaktirajte našeg supervizora za zaštitu podataka putem e-pošte na: dataprotection@conti.de

3.2 U skladu s člankom 21. iz EU GDPR, u svakom trenutku imate pravo na povlačenje pristanka za prikupljanje, obradu/pohranu i korištenje ličnih podataka. Pristanak morate povući pisanim putem na Continental Adria Pnevmatike D.O.O., Zagrebška 104, 2000 Maribor, Slovenia ili slanjem e-pošte na adria@conti.de.

3.3 Uvijek možete kontaktirati naše službenike za zaštitu podataka pisanim putem (uključujući e-poštu) ako imate pitanja ili žalbe. Adresa e-pošte: dataprotection@conti.de. Takođe možete kontaktirati odgovarajuća tijela za zaštitu podataka, ako su dostupna.


4. Zaštita pohranjenih podataka

Naša kompanija i Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH koriste tehničke i organizacione sigurnosne mjere radi zaštite vaših ličnih podataka od manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neovlaštenih osoba. Sigurnosne mjere se stalno unapređuju i prilagođavaju u skladu s najnovijom tehnologijom. Treće strane potencijalno mogu vidjeti podatke koji nisu šifrirani. Iz tog razloga, želimo istaći kako se siguran prijenos podataka preko interneta (npr. putem e-pošte) ne može garantirati. Osjetljivi podaci se stoga trebaju prenositi samo putem sigurne veze (SSL) ili uopšte ne prenositi. Ako pristupite stranicama i datotekama, a zatim se od vas traži da unesete lične podatke, imajte na umu mogućnost nedostatka sigurnosti prijenosa takvih podataka putem interneta te postojanje rizika od pregleda i rukovanja od strane neovlaštenih osoba.


5. Kolačići
Kada posjetite našu web lokaciju, informacije se mogu pohranjivati na vaš računar u obliku kolačića. Ti kolačići se isključivo koriste da osiguraju rad web lokacija. Drugi kolačići (npr. u vezi korištenja web lokacija) se izrađuju samo na osnovu vašeg pristanka (pogledajte Pravila kolačića). Takođe možete odabrati da ne prihvatite kolačiće u postavkama preglednika. Međutim, imajte na umu da ako to ne uradite, nećete imati pristup potpunim funkcijama ovih web lokacija/alata/usluga.


6. Webtrends Infinity
Ova web lokacija koristi Webtrends Infinity, alat za analizu web lokacija tvrtke Webtrends Inc. (u daljnjem tekstu "Webtrends"). Webtrends koristi kolačiće na našoj web lokaciji koja se izrađuje samo na osnovu vašeg pristanka.
Jedini podaci koji se onda pohranjuju se odnose na datum i vrijeme posjeta, posjećene stranice, korištenje kursora na web lokaciji, korištene funkcije stranice te web lokacije s koje ste pristupili web lokacijama korporacije Continental. Vaša IP adresa se prenosi anonimno i koristi samo za dodjelu geografske lokacije na nivou grada. Stoga nije moguće odrediti identitet individualnog posjetioca web lokacije u tom trenutku.


7. Google Analitika

Ova web lokacija koristi Google Analitiku, alat za analizu web lokacija tvrtke Google Inc. ("Google"). Google Analitika koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaš računar, kako bi web stranica analizirala kako korisnici koriste web lokaciju. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju ovih web stranica prenose se i pohranjuju na Googleov server u SAD-u.

U slučaju anonimizacije IP adrese, Google će skratiti/anonimizirati posljednji oktet IP adrese za zemlje članice Evropske unije kao i ostale strane Sporazuma Evropskog ekonomskog prostora. Puna IP adresa se šalje samo u izuzetnim slučajevima i skraćuje na Googleovim serverima u SAD-u. Ova web lokacija koristi aktivnu IP anonimizaciju. U ime pružaoca usluga web lokacija, ovu informaciju Google će koristiti u svrhu procjene vašeg korištenja web lokacije, pripremiti izvještaje o aktivnosti na web lokaciji za pružaoca usluga te pružati druge usluge povezane s aktivnošću na web lokaciji i korištenje interneta.

Google neće povezivati vašu IP adresu s drugim vrstama podataka koje posjeduje Google. Kolačići na našoj web lokaciji koriste se samo na osnovu vašeg pristanka. Nadalje, možete trajno spriječiti pohranu kolačića tako što ćete napraviti odgovarajuće promjene u postavkama preglednika. Međutim, želimo istaknuti kako u tom slučaju nećete imati pristup potpunim funkcijama ovih web lokacija. Nadalje možete spriječiti prikupljanje i korištenje podataka (kolačića i IP adrese) od strane Googlea tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za preglednik dostupan na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kolačići na našoj web lokaciji se pohranjuju samo na osnovu vašeg pristanka. Nadalje, možete trajno spriječiti pohranu kolačića tako što ćete napraviti odgovarajuće promjene u postavkama preglednika. Međutim, želimo istaknuti kako u tom slučaju nećete imati pristup potpunim funkcijama ovih web lokacija.


8. Dijeljenje na društvenim mrežama:

Ako koristite funkciju "Dijeljenje" na ovoj web lokaciji, lični podaci se ne prenose na odgovarajuću društvenu mrežu. Ako koristite svoj vlastiti profil za dijeljenje sadržaja naše web lokacije, mi ne možemo kontrolirati sadržaj i opseg podataka koje ove mreže prikupljaju. U tom slučaju se primjenjuju uslovi korištenja i pravila privatnosti pojedinačnih društvenih mreža.


9. iFraming:

Na našoj web lokaciji ugrađujemo videozapise putem funkcije iFraming. Vanjski sadržaj s web lokacija treće strane može se ugrađivati i prikazivati u definiranim područjima na našoj web lokaciji putem funkcije iFraming

Videozapisi s web lokacija sljedećih trećih strana se mogu ugraditi na našu web lokaciju:

YouTube:
Ovom web lokacijom s koje se ugrađuju videozapisi putem funkcije iFraming rukovodi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD.

Klikom na videozapise oni će biti označeni logotipom YouTubea. YouTubeovo Obavještenje o zaštiti podataka možete pronaći [ovdje].

Ako posjetite neku od naših web lokacija s ugrađenim videozapisima, Internet Explorer će automatski uspostaviti vezu sa serverom na odgovarajućoj mreži. Klikom na ugrađeni videozapis pristajete na komunikaciju s gore navedenom web lokacijom i postavljanjem kolačića. Klikom na ugrađeni videozapis informacija da ste posjetili našu web lokaciju automatski se prosljeđuje operateru gore navedene web lokacije koja će postaviti kolačiće.

Ako ste prijavljeni na gore navedenu web lokaciju dok posjećujete našu web lokaciju, povezani podaci se povezuju s vašim korisničkim računom. Ako želite spriječiti mrežu od povezivanja informacija s korisničkim računom na ovaj način, odjavite se iz mreže prije nego kliknete na videozapis.

Čak iako niste registrirani kao član gore navedene web lokacije ili ako trenutno niste prijavljeni, operater gore navedene web lokacije može pohranjivati vaše podatke nakon što kliknete na videozapis. Mi ne možemo uticati na postavljanje kolačića treće strane niti na obim i sadržaj podataka koje gore navedene web lokacije prikupljaju ili na to kako koriste ove podatke. Za više informacija pročitajte pravila privatnosti gore navedene web lokacije.

Related Topics
Matador. Brend kompanije Continental.