EU oznake na gumama

U novembru 2012. standardna oznaka na gumama vozila uvedena je u Evropi:

Na osnovu tri kriterijuma, EU oznake na gumama pružaju informacije o ekološkim i bezbjednosnim svojstvima gume, u cilju povećanja bezbjednosti na putevima i smanjenja zagađenja.

 • Bezbjednost
  Bezbjedan prihvat u vlažnim uslovima ključan je za bezbjednu vožnju.

 • Efikasnost goriva
  Smanjen otpor kotrljanja štedi gorivo i smanjuje emisiju CO2.

 • Buka
  To je eksterna buka koju pravi guma i mjeri se decibelima.

Safety

Bezbjednost

Bezbjedan prihvat u vlažnim uslovima ključan je za bezbjednu vožnju. Performanse se ocjenjuju klasama, A do G (iako se D i G ne koriste trenutno) Udaljenost zaustavljanja između gume klase A i klase F može biti čak i do 18 metara.

Fuel efficiency

Efikasnost goriva

Smanjen otpor kotrljanja štedi gorivo i smanjuje emisiju CO2. A klasa guma podrazumijeva najveću efikasnost goriva, dok svaka naredna klasa sve do G povećava potrošnju goriva od 0.42 do 0.56 mpg za auto koji radi sa 36 mpg.

Noise

Buka

To je eksterna buka koju pravi guma i mjeri se decibelima.

 

Razmislite i o sljedećem:

Štednja goriva i bezbjednost na putu zavisi najviše od ponašanja vozača, posebno do sljedećeg:

 • eko-vožnja može znatno smanjiti potrošnju goriva
 • pritisak guma treba redovno provjeravati kako bi se optimizovao mokri prihvat i performanse efikasnosti goriva
 • rastojanje zaustavljanja treba uvijek strogo poštovati

Šta još treba razmotriti pri izboru nove gume?

EU oznaka na gumama dizajnirana je da da informacije u vezi sa 3 kriterijuma. Ipak, postoji još važnih faktora performansi koje treba razmotriti:

 • Otpor proklizavanju
 • Stabilnost vožnje
 • Preciznost rukovanja i upravljanja
 • Trajnost
 • Performanse kočenja
 • Sposobnosti u zimskim uslovima

Postoji do 11 faktora koje standardno testiranje guma uključuje pored kriterijuma na oznaci.

Proizvođači automobila zahtijevaju visoke standarde testiranja u vezi sa svim ovim faktorima prije nego što odobre gume za svoja nova vozila.

Zatim, objavljivani testovi guma uzimaju ove faktore u obzir i nastavljaju da budu odličan izvor informacija u vezi sa ukupnim performansama gume.Više informacija:

Tema o oznakama na gumama na stanici EU komisije: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label

 

Naša izjava o EU oznakama na gumama

 • Continental pozdravlja uvođenje evropske oznake na gumama i poboljšanje informacija o pneumaticima za potrošače na mjestu prodaje. 

 • Do novembra 2012. svi potrošači će biti obaviješteni o efikasnosti potrošnje goriva, bezbjednosti i nivou buke novih guma preko oznake.

 • Između kategorija, potrošnja goriva će se povećati ili smanjiti za 0,42 do 0,56 mpg, dok će kočione udaljenosti koje se zahtijevaju na vlažnom putu na 50 mph povećati ili smanjiti do 6 m.

 • Testovi pneumatika koji se objavljuju u automobilskim časopisima i dalje će biti važan izvor informacija za krajnje potrošače jer testiraju još 11 dodatnih karakteristika proizvoda koje se odnose na sigurnu opremu, pored tri kriterijuma koji su navedeni na oznaci.

 • Zimi, ostali kriterijumi za performanse pneumatika postaju važeći i nisu uključeni u oznaku. Motociklisti treba da prilikom kupovine zimskih guma konsultuju alternativne objavljene izvore, kao što su testovi guma, savjeti prodavača, materijali proizvođača itd.

 • Za više informacija kontaktirajte svog stručnjaka za gume ili posjetite: www.tyre-label.com

Matador. Brend kompanije Continental.