Linija za prijavu korupcije i nepridržavanja propisa

Korporativni duh i etika u Continentalu (npr. integritet, poštenje i pridržavanje zakona) dokumentirani su u Kodeksu ponašanja, BASICS-u i Smjernicama za korporativno upravljanje. Naša korporativna kultura utemeljena je na tim vrijednostima.Poveznica na liniju za prijavu korupcije i nepridržavanja propisa 

Matador. Continentalova marka.